„Realita kybersvěta“
17.
10.

Smyslem projektu je zážitkovou a interaktivní formou zvýšit povědomí dospělých o závažnosti společensky škodlivých jednání spojených s kyberprostorem. Rodiče si bohužel často neuvědomují závažnost jednání svých dětí v kyberprostoru, které s sebou nese mnoho nástrah a nebezpečí.

Více