ČLÁNKY A ROZHOVORY

Kostlivec ve skříni ministra Stanjury

24.06.2013

24.6.2013 (BLOG M.CHOVANCE): Nechci slevu zadarmo. Tato památná věta doslova zlidověla a znají ji nejen obdivovatelé Šimka a Grossmanna. Aktuální rozhodnutí Drážního úřadu dnes jen dokresluje její univerzální platnost. Zvýšení slevy za použití kolejí pro kusové zásilky, které úřad v nedávných dnech zrušil, se navíc dalo předvídat a očekávat. Obdobně totiž úřad v minulosti již rozhodl v případě zdražení poplatků, které tehdy prosazovalo SŽDC.

Není to až tak dávno, když ministr dopravy Stanjura zvýšení slev za použití kolejí pro kusové zásilky slavnostně představil. Byla to stěžejní věc jeho plánu, jak vyřešit dramatickou situaci v ČD Cargo.

Tento krok však již tehdy dopravní experti označovali jako polovičatý a ne zcela promyšlený. Ministrovo rozhodnutí napadli i soukromí dopravci u Drážního úřadu. "Nedělejte nám ze železnice holubník, pane ministře," jakoby zaznělo teď ze správního úřadu ve věcech drah. Změny v poplatcích je totiž nutné vyhlásit vždy s ročním předstihem. Bohužel to však znamená, že ministerský plán na záchranu ČD Cargo je v troskách a doslova se rozplývá v mlhách. Navíc to vypadá, že nikdo se situací v podniku dnes již ani zabývat nehodlá.

Situace v ČD Cargo je již více než rok velmi nestandardní. Z kdysi ziskového dopravce nákladu po kolejích se díky manažerským chybám a neodpovědným politickým rozhodnutím stal podnik, který je v hlubokém propadu. Neuvěřitelná liknavost a neochota věc řešit tuto ztrátu navíc každodenně zvyšuje. Bez nezbytné podpory státu přitom vážně hrozí, že bude postupně utlumena železniční přeprava jednotlivých kusových zásilek, které ČD Cargo provozuje jako jediná společnost v ČR. To by znamenalo nejen hromadné propouštění, ale následně i faktickou likvidaci řady lokálních železničních tratí.

 

Drážní úřad nelze kritizovat za snahu o dodržování pravidel. Jeho aktuální verdikt je logický a navazuje tím na svá předešlá rozhodnutí.

Paradoxně může však pan Stanjura trvat na svém a zvýšení slev direktivně nařídit. Drážní úřad je totiž podřízenou složkou Ministerstva dopravy. V plné nahotě by se tak ukázal další dlouhodobě neřešený problém. Na železnici, kterou liberalizujeme, nám totiž chybí nezávislý rozhodce. Odvolání k evropskému soudnímu dvoru, které by privátní dopravci zřejmě podali, by pak znamenalo pro ČR nejen ostudu, ale zároveň i zřejmě nemalé penále.

 

Ministr Stanjura by proto měl velmi rychle přijít se smysluplnou variantou „B“. To znamená s návrhem, který situaci v ČD Cargo, potažmo v celé železniční dopravě řeší. Měl by v prvé řadě představit Národní plán podpory železniční přepravy se zvláštním důrazem na podporu nákladní dopravy. Podpora se však nesmí týkat jen státního podniku, ale všech provozovatelů dopravy na kolejích. Její součástí musí být například zohlednění enormního nárůstu cen energií, ekologických daní a dalších vstupů, které výrazně zatěžují provoz všech železničních dopravců. Nutností je pak celková optimalizace přepravy nákladu po kolejích. Zároveň by měl rezort připravit podmínky pro vznik nezávislého dohledu nad železniční dopravou.

To vše by odpovědný ministr udělal. Bez ohledu na to, že je vláda v demisi. V opačném případě totiž zanechává svému nástupci kostlivce ve skříni jako danajský dar. Slevu, která měla podle pana Stanjury zachránit ČD Cargo, bychom si tak ještě dlouho pamatovali. Rozhodně by totiž zadarmo nebyla.