ČLÁNKY A ROZHOVORY

Proč výdaje města Plzně na příští rok začínají šestkou...

03.12.2013

3.12.2013 (BLOG M. ZRZAVECKÉHO): V médiích se objevila informace, že poprvé v historii města Plzně začínají výdaje městského rozpočtu na příští rok číslovkou šest, to znamená, že přesahují částku šest miliard korun. To je pravda a je potřeba vysvětlit, proč tomu tak je. Začnu od základních parametrů: příjmy v rozpočtu na rok 2014 jsou zhruba 5,51 miliardy, výdaje jsou cca 6,55 miliardy a rozdíl mezi příjmy a výdaji je tak ve výši necelé 1,04 miliardy korun.

Nesvědčí to ale o tom, že by rozpočet byl nevyrovnaný. Obce musí mít vyrovnaný rozpočet, tak jim to ukládá i zákon. Rozdíl je způsobený faktem, že končí programovací období pro čerpání dotací z Evropské unie. A my jsme se zavázali, že v rámci jednotlivých programů a dotačních titulů budeme realizovat některé významné projekty. A ty je potřeba předfinancovat, než dotace reálně dorazí na účet města.

Saldo 1,04 miliardy korun je v podstatě vyrovnáváno vlastními úsporami určenými na investice, dotačními tituly a úvěrem od Evropské investiční banky. Nám u této banky končí rokem 2013 dvoumiliardový úvěrový rámec. Do konce tohoto roku jsme se zavázali, že peníze vyčerpáme. Jako jediné město v České republice jsme nevyužili celý úvěrový rámec, vyčerpáme pouze 1,6 miliardy a 400 milionů si necháváme jako možnost pro čerpání v budoucím programovacím období. To je opravdu zodpovědná hospodářská politika.

 

V roce 2010 se rozhodlo, že Plzeň bude Evropským hlavním městem kultury 2015 (EHMK 2015). Od té doby se město zavázalo, že bude realizovat zejména dvě významné investiční akce – nové divadlo a kulturní zařízení z bývalých kasáren na Světovaru, což byl vůbec nejdůležitější projekt v rámci příprav na EHMK 2015. Aby výdaje byly co nejefektivněji vynaložené, rozhodli jsme se, že současně s kulturním zařízením zde vybudujeme archiv města Plzně. V roce 2014 nám totiž končí licence na stávající archiv a ten už nesplňuje podmínky moderního zařízení tohoto typu. Veškeré archiválie města Plzně by tak musely být převezeny pravděpodobně do Prahy. Původní rozpočet na archiv byl 300 milionů korun, v tuto chvíli se plánované náklady pohybují okolo 100 nebo 110 milionů korun, což je významná úspora.

 

Už v roce 2011 jsme se také rozhodli, že chceme vystavět novou úpravnu vody. Na můj návrh Zastupitelstvo města Plzně schválilo prodej části městského majetku teplárně za přibližně 380 milionů korun. Tyto peníze jsme v rozpočtu zablokovali právě na spolufinancování výstavby úpravny vody. Projekt bude stát více než miliardu korun, dotace z fondů Evropské unie činí 800 milionů korun, zbytek zaplatí město Plzeň. V roce 2016 by se měla úpravna vody uvést do provozu a celá Plzeň bude mít výrazně kvalitnější vodu.

Obecně je největší výdajovou položkou v rozpočtu doprava, druhou hospodářský rozvoj města a třetí kultura. Pro sociální demokracii je mimořádně důležitá oblast sociálních služeb, proto je jediná, kde nedochází ke škrtům. Podporujeme také vzdělávání, zejména technické. Oproti původním předpokladům nesaháme našim školám, jakožto příspěvkovým organizacím města, do jejich provozu více, než je nezbytně nutné. Dokonce se snažíme jim pomoci i s některými investicemi.

 

To byly nastíněné hlavní výdaje města. Když se podíváme na příjmovou stránku rozpočtu, zjistíme, že je složená z několika věcí. Jsou to takzvané cizí daně, které jsou závislé na státu a rozpočtovém určení daní. Na příští rok by mohly růst o jedno procento. Dalšími zdroji jsou pak kapitálové příjmy, jako je prodej majetku a dotace.

Dlouhodobě spoříme v provozních výdajích. Nyní jsme udělali radikální řez a jednotliví ředitelé, tedy správci rozpočtu, mají za úkol na provozních výdajích uspořit 15 % oproti předpokladům a na spravování majetku 3 %. Chceme také změnit pohled na městský majetek jako takový. Je potřeba rozdělit ho na majetek, který město potřebuje, aby mohlo fungovat a poskytovat svoje služby, na majetek, který nám vydělává, a pak zůstane zbytný majetek, který generuje pouze náklady. U něj bychom měli připravit efektivní prodej. Jsou objekty, které nám chátrají, a my nemáme peníze na jejich opravy. Zrovna minulý týden se nám přes realitní inzerci povedlo prodat tři domy, a to dokonce za vyšší než odhadní cenu. Uvažujeme, že bychom dělali internetové aukce na nemovitosti. Utržené peníze se zase vracejí do obnovy majetku.

 

Chtěl bych zdůraznit, že základem dobrého rozpočtu je udržet provoz města a poskytování služeb ve standardu, na který jsou lidé zvyklí. A služby jsou u nás opravdu na dobré úrovni. Jeden příklad za všechny: Žilina je obdobně velké město jako Plzeň s podobným počtem obyvatel. Přitom Žilina má 40 trolejbusů a autobusů a ty jsou starší více než 15 let. My máme trolejbusů, autobusů a tramvají více než 300 kusů a snažíme se, aby jejich stáří nepřesáhlo devět let. Máme největší počet nízkopodlažních autobusů v ČR a to samé platí pro autobusy s nízkoemisní zátěží. Máme nejhustší síť zastávek, průměrná vzdálenost mezi zastávkami v Evropě je 700 metrů, my máme 400 metrů. Máme nejlépe vybavený dispečink v České republice a tak bych mohl pokračovat dále. Služby jsou u nás na velice dobré úrovni, ale stojí to samozřejmě peníze.

 

Myslím si, že financování chodu města i připravovaných či právě realizovaných projektů je nastaveno - v mezích možností, které město má – optimálně. Téměř všechna města v republice a dokonce i kraje nemají financí nazbyt. Nemůžeme však neustále hledat vinu ve finanční krizi a „plakat“ nad nedostatkem peněz na cokoli. Je nutné zajistit co nejvíce možného z toho, co máme. A to se nám zatím daří…