ČLÁNKY A ROZHOVORY

Václav Votava: Zachování funkčnosti pracovišť finančních úřadů je krok správným směrem

28.08.2015

Vítám rozhodnutí koaliční rady nerušit dvacet tři územních pracovišť finančních úřadů. Je dobře, že i ministerstvo financí vyslyší kritické hlasy starostů, poslanců i premiéra a přehodnotí tento svůj záměr

Domnívám se, že v dalším kroku bude potřebné vzít do úvahy celkovou obslužnou velikost jednotlivých pracovišť, zejména co se týká stanovení provozní doby či počtu pracovníků.

 

ČSSD několikrát zdůraznila, že rušení pracovišť by vedlo leda tak ke zhoršení dostupnosti státní správy na venkově a jeho celkový přínos by byl velmi diskutabilní. Za pochybení jsem považoval už to, že se tak mělo dít bez předchozího projednání s dotčenými obcemi, což bylo v rozporu se záměry této koaliční vlády, že by se státní správa neměla vzdalovat od občanů.

I proto jsem již dříve na pořad jednání rozpočtového výboru 2. září zařadil projednání záměru rušení územních pracovišť finančních úřadů a pozval ministra financí Andreje Babiše, aby nám podrobněji ozřejmil důvody, které ho k tomuto kroku vedly. Jsem proto rád, že v tomto ohledu bude mít jednání rozpočtového výboru optimističtější agendu a předpokládám, že s rozhodnutím koaliční rady seznámí ministr financí nejen členy rozpočtového výboru, ale i starosty dotčených obcí, kteří byli k jednání rovněž přizváni.

 

Ing. Václav Votava, předseda rozpočtového výboru Sněmovny Parlamentu ČR