ČLÁNKY A ROZHOVORY

Žijeme si slušně, ale není to zadarmo…

06.06.2013

6.6.2013 (BLOG M. ZRZAVECKÉHO): Malé děti učíme, že si mohou pořídit jen to, na co budou mít peníze. Nejinak je tomu i v případě celých rodin, malých i velkých firem, měst a obcí a v neposlední řadě i státu. Současná ekonomická situace není příznivá, a proto tato rada platí dvojnásob.

V Plzni se nám žije slušně. Je to pěkné město, které se daří opravovat, přes veškeré problémy udržovat veřejný pořádek i rozvíjet. Máme zde celou řadu nových funkčních budov a další se stále staví, renovujeme a zakládáme parky, rozšiřujeme cyklostezky… a to všechno něco stojí.

Rozpočet města Plzně na jeden rok je přibližně 5 mld. Kč. Ačkoli toto číslo mnohým z nás připadá jako obrovské, musíme si uvědomit, co vše se z těchto peněz hradí. Město totiž více jak 750 mil. Kč dotuje ročně provoz městské hromadné dopravy, na bezpečnost ve městě dává téměř 200 mil. Kč. Nejnákladnější však pro město Plzeň zůstává doprava – v roce 2012 bylo investováno do této oblasti téměř 1, 3 mld. Kč a v letošním roce to bude 1,7 mld. Kč .

Nic není zadarmo…a zábava už vůbec ne.

 

Druhý nejvyšší výdaj města je oblast kultury – v roce 2012 bylo investováno přibližně 516 mil. Kč, v letošním roce to bude dokonce více než 1 mld. Kč. Z této částky je podporováno nejen Divadlo J. K. Tyla a Komorní divadlo (společně přibližně 135 mil. Kč), ale i Divadlo Alfa (17 mil. Kč), Knihovna města Plzně (37 mil. Kč), Plzeňská filharmonie (15 mil. Kč). V letošním roce bude z rozpočtu města hrazena i pokračující stavba nové budovy divadla.

A o tom, že opravdu nic není zadarmo, svědčí i příspěvek na provoz plzeňské ZOO, která město stojí více než 60 mil. Kč ročně, či financování sportovních aktivit probíhajících na území města. Na sportující mládež má pro letošní rok město vyhrazeno 10 mil. Kč, na provoz a údržbu sportovních hal a areálů už pak jde o stovky milionů – např. provoz a údržba Štruncových sadů přijde letos na více než 16 mil. Kč, plavecký bazén na více než 23 mil. Kč, zimní stadion na 15 mil. Kč a hala Lokomotivy na 5 mil. Kč. Mezi největší investice v oblasti sportovního vyžití patří: Rekonstrukce sportovní haly na Slovanech (62 mil. Kč), dokončení výstavby nového atletického stadionu v Plzni Skvrňanech (65 mil. Kč) a dokončení rekonstrukce fotbalového stadionu přibližně za 70 mil. Kč.

Jako levicový politik nemohu nezmínit podporu města v sociální oblasti. Kromě námi provozovaného Městského ústavu sociálních služeb (41 mil. Kč), podporujeme též neziskové organizace poskytující sociální služby (32 mil. Kč).

 

Uvědomuji si, že výše popsaných investic není nikdy dost, a že by si řada oblastí – i těch, které jsem tu nevyjmenoval – zasloužila daleko více pozornosti i financí. Ale my se prostě musíme vyrovnat s podmínkami, které máme a ne plakat nad tím, jak dříve bylo líp! Jsem rád, že se i přes řadu ekonomických překážek daří udržovat životní úroveň obyvatel Plzně na vysoké úrovni, a že i město jako takové poskytuje svým obyvatelům hezké místo pro život.

Žijeme si na poměry České republiky dobře, ale každá legrace něco stojí, a to si musíme pamatovat i proto, že po nás přijdou jiní a budou chtít žít stejně dobře jako my a ne splácet dluhy minulosti.

Blíží se rok 2015 – tedy rok, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Osobně si přeji, aby tento projekt přinesl Plzni další nové možnosti v kulturním vyžití i v cestovním ruchu – a s tím i zvyšující se příjmy městské kasy. Pak si budeme zase moci dopřát o „trochu více té legrace“.¨