Plzeňská bezpečnostní opatření zajímala delegaci ze slovenské Nitry.

“Ve čtvrtek přijal radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký delegaci z Nitry vedenou primátorem Markem Hattasem. Cílem návštěvy ze Slovenska bylo zjištění, jaká bezpečnostní opatření Plzeň realizuje v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Po jednání, na kterém byli přítomni ředitelé policie Pavel Krákora, Michal Krejbich a Karel Mach a vedoucí příslušného magistrátního odboru Aleš Průša, si zahraniční hosté prohlédli dispečink Městského ředitelství Policie ČR. ”

„Bezpečnost Plzně je zabezpečována díky vynikající spolupráci města, městské policie a státní policie, se kterou jsme již v roce 2008 podepsali vůbec první koordinační dohodu mezi Policií České republiky a samosprávou. Jejím cílem bylo posílení a vnesení řádu do dosavadní spolupráce při řešení bezpečnostní situace ve městě. O rok později jsme založili projekt Bezpečné město, v současnosti nesoucí název Bezpečná Plzeň,“ přiblížil situaci v Plzni radní Martin Zrzavecký.

Značně diskutovaným tématem byla otázka bezdomovectví a její řešení, ubytovny a s nimi spojené problémy, pracovní agentury přivážející cizince, o které se poté již nepostarají a tito pracovníci zůstávají v Plzni na ulicích. „V roce 2018 pracovalo v Plzni na informační karty přes 17 tisíc lidí, z tohoto počtu bylo necelých 22 procent občanů ze třetích zemí,“ uvedl Aleš Průša a doplnil: „Na ubytovnách jsou v našem městě nejčastěji ubytováni Slováci, Rumuni a Bulhaři.“

„Co se týká pracovníků ze třetích zemí, potýkáme se v Plzni s problematikou jejich padělaných dokladů, kdy se snaží vydávat za občany Evropské unie. Jen v loňském roce jsme vedli 180 trestních řízení v dané věci,“ upozornil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Pavel Krákora. „Problémy ubytoven nejsou pouze záležitostí našeho města, jedná se o celorepublikový problém. Naše policie zvýšila kontroly ubytoven, pozitivním důsledkem začalo být zodpovědnější chování provozovatelů,“ připomněl posun v řešení ředitel Městského ředitelství policie Plzeň Michal Krejbich.

Dalším prvkem v zajištění lepší bezpečnosti v Plzni bylo zavedení asistentů prevence kriminality, kteří spadají pod městskou policii. „Tento projekt se nám velmi osvědčil. Prvotně jsme asistenty zavedli v problémové lokalitě Plac, kde byli zapojeni do kontroly, zda děti docházejí pravidelně do školy. Díky tomuto projektu došlo k rapidnímu zlepšení,“ řekl velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

Zástupcům Nitry byl dále představen projekt revitalizace lokality Zátiší, která je vnímána jako problémová z hlediska kvality bytů, skladby obyvatel a rizika rezidenční segregace. Zde by mělo vzniknout 192 bytových jednotek určených pro seniory, hendikepované občany i mladé rodiny.

Dalším stěžejním tématem byl městský kamerový systém, který si zástupci Nitry prohlédli na městském ředitelství policie na Klatovské třídě, čítající 175 kamer. Nově jsou v Plzni kamery osazovány do prostranství před školy. Plzeň též disponuje průjezdovými kamerami s detekcí státní poznávací značky a ve vybraných rizikových lokalitách má zavedené úsekové měření.

„Spolupráce města a integrovaného záchranného systému v Plzni je perfektní. Velmi se nám osvědčilo finančně tento systém podporovat,“ sdělil Martin Zrzavecký Marku Hattasovi. „Na Slovensku samosprávy finančně nepodporují záchranný systém,“ upozornil na odlišnost primátor Nitry Marek Hattas.

Nitra je slovenské krajské a okresní město ležící na stejnojmenné řece v jižní části země, 75 kilometrů východně od Bratislavy. Žije v ní necelých 80 tisíc obyvatel.

IMAGE:   IMAGE: