Rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA se zajímal o bezpečnost v Plzni.

“Pan rektor mimo jiné navštívil novou služebnu MP v Plzni Lobzích za účasti radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého, vedoucího odboru Ing. Průša Aleš, MBA a zástupců vedení MP Plzeň.
Zajímal se o bezpečnost v Plzni, financování MP městem, spolupráci složek MP, IZS a Odboru bezpečnosti, krizové řízení a prevence kriminality.

Martin Zrzavecký představil panu rektorovi řešení zabezpečení sportovních utkání včetně použití moderních technologií.
Seznámil ho s kamerovým systémem ve městě včetně ukázky na nové služebně MPOl v Lobzích.
Bavili se spolu o tématu úsekových měření a prevenci krminality se zaměřením na seniory a děti.
V neposlední řadě bylo tématem i financování obecních policií a role státu v této oblasti. 

IMAGE: Debata na téma bezpečnosti  IMAGE: Ukázka kamerového systému