Strašák na obzoru: cizinci bez práce

“V Plzni problematiku monitorujeme a snažíme se cizince informovat formou kampaně na zastávkách. ”V Plzni je podle informací radnice přes pět tisíc lůžek na ubytovnách, velká většina z nich je obsazená právě
agenturními zaměstnanci. „Ofi ciálně je klid na bojišti,“ sdělil radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký (ČSSD).
„Některé agentury říkají, že jsou schopny si ještě měsíc ponechat dočasně nepotřebné zaměstnance a řešit s
nimi i platby za ubytování. Ale měsíc uteče a můžeme tady mít hlavně sociální problém – až nebudou mít lidé z
ubytoven čím platit, mohou skončit na ulici,“ konstatoval Zrzavecký.
Bez práce je zatím jen osazenstvo jedné z ubytoven, kde bydlí dělníci z fabrik, které pozastavily výrobu na
Rokycansku. „Ke zvýšenému dozoru jsme nikde nepřikročili, není důvod. Spíše spolupracujeme s neziskovým
sektorem. Kdyby se situace vyostřila, můžeme požádat o spolupráci ambasády, repatriace je jedním z možných
řešení,“ doplnil Martin Zrzavecký.

Podle posledních údajů z úřadu práce, jde o čísla ke konci února, pracovalo v Plzeňském kraji skoro čtyřicet tisíc

cizinců. Slováků šestnáct tisíc, Rumunů přes 8600, Bulharů více než 6800, Ukrajinců téměř 6600.
V nouzi mohou zahraniční dělníci kontaktovat třeba poradnu pro cizince a uprchlíky, kterou zřizuje Diecézní
charita Plzeň.
„V uplynulém týdnu se na nás obrátilo kolem dvaceti lidí,“ informovala Klára Zachová ze zmíněné poradny.
„Dostali od své agentury k podepsání papíry s třemi různými způsoby ukončení pracovního poměru, ale nebylo
tam uvedené datum. Takže agentura mohla výpovědi využít kdykoliv,“ upozornila Zachová. „Jedná se o širší
problém. Už jsme vydali upozornění pro cizince, aby dokumenty, které obsahují prázdná místa nebo kterým
nerozumí, nepodepisovali, dokud jim někdo nevysvětlí, o co v nich skutečně jde.“