Vedení Plzně poděkovalo jednotkám dobrovolných hasičů

“„Osm let spolu spolupracujeme a velmi vám za to děkuji. Ne vždy to bylo jednoduché, ale vždy to bylo s dobrým úmyslem,“ řekl radní Martin Zrzavecký, jenž sám je dobrovolným hasičem.”

„Přišli jsme vám poděkovat za vaši aktivitu v posledních dvou náročných letech, ale i za to, že jednotky dobrovolných hasičů fungují tak, jak fungují. Budeme rádi, když nám i nadále budete pomáhat ve chvílích, kdy je potřeba,“ těmito slovy přivítal primátor města Plzně  Pavel Šindelář  velitele a zástupce velitelů Jednot sboru dobrovolných hasičů města Plzně. Setkání se provedlo v prostorách zahradního pavilonu Formanka v Plzeňském Prazdroji a přítomni byli i radní města Plzně pro oblast bezpečnosti  Martin Zrzavecký  a vedoucí magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení  Aleš Průša .Cílem bylo poděkovat velitelům a jejich prostřednictvím i všem členům 16 jednotek dobrovolných hasičů, jež na území Plzně působí, a to za jejich průběžnou činnost i za pomoc v době pandemie covidu-19 a při řešení uprchlické krize související s válkou na Ukrajině.

Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Plzeň – Skvrňany a zároveň člen bezpečnostní rady města a krizového štábu ORP Plzeň  Vlastimil Malina  poděkoval za přítomné hasiče a požadoval vliv městského sdružení hasičů při rozhodování. „Mívali jsme vliv na to, jak se pořizuje technika, na koncepci požární ochrany,“ řekl. Podle jeho slov ale byla odborná hasičská veřejnost z diskuze vyřazena, což se promítá například při nákupech techniky.„Pojďme si 16 velitelů sednout ke stolu, přijďte někdo mezi nás a pojďte to vrátit zpět. Asi s námi počítáte pro Plzeň, jsme tu pro Plzeň. Budeme se těšit z vývoje, který bude ke prospěchu věci,“ vyzval.


Co se týká covidu, zasáhl podle Vlastimila Maliny do řady oblastí. Například spolková činnost dobrovolných hasičů se přerušila, problematická bude také znovu nastartovat práci s dětmi a mládeží, kdy například kvůli covidu „vyschly přípravky“ neboli skupiny pro nejmenší děti od tří let, těžko se také budou dávat opět dohromady štáby rozhodčích na hasičské soutěže a podobně .

Na území města Plzně funguje 16 jednotek sboru dobrovolných hasičů s přibližně 250 členy . Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, jehož existence je zakotvena v zákoně. Pro město Plzeň jsou důležitým partnerem, především pak v krizových situacích.

OBRAZ:OBRAZ: