Z Malesic do Radčic vede nová stezka pro chodce a cyklisty

“Plzeňské městské obvody Plzeň 9 – Malesice a Plzeň 7 – Radčice nově spojuje 1,1 kilometru dlouhá stezka pro chodce a cyklisty. Vede z ulice Ke svatému Josefu v Malesicích ke kapličce Panny Marie Pomocné v lese Kyjov na straně u Radčic. Náklady na vybudování stezky činily 7,17 milionu korun, většinu z nich hradilo město Plzeň z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzeň, menší částí se podílely i oba městské obvody.”

Díky efektivnímu hospodaření se podařilo městu bezpečně propojit dva menší městské obvody. Kdo znáte cestu z Radčic do malesic na kole a úsek rovné silnice mezi nimi, tak jistě tento počin oceníte. 
Město ze svého přebytku podpořilo další z cyklostezek pro volný čas, ale i dopravu do zaměstnání. Tento projekt ukazuje dobrou spolupráci mezi městem a obvody. Společnými silami a z části i financováním se dospělo ke zdárnému cíly. foto: Vít Hejtmánek

Nová cyklostezka navazuje u kaple v Kyjovském lese na lesní cesty, které město opravilo loni. Cyklisté i chodci se nyní mohou mnohem bezpečněji a pohodlněji dostat z Malesic do Radčic, nemusejí již využívat krajskou silnici mezi oběma místními částmi, která je úzká, bez chodníků a značně frekventovaná.


Stavba stezky trvala od konce června do konce září. „Šířka cesty je tři metry doplněná po obou stranách půlmetrovou nezpevněnou krajnicí, povrch je z asfaltového betonu. Na trase jsou umístěna dvě odpočinková místa se dvěma lavičkami, stojanem pro šest kol a odpadkovým košem. Cesta je na obou koncích osazena dopravním značením a sklopným uzamykatelným sloupkem,“ přiblížil starosta městského obvodu Plzeň 9 – Malesice Miroslav Cudlman. Podle něj bude stezka velmi využívaná, neboť je uzpůsobena i pro in-line bruslaře.

foto: Vít Hejtmánek

Zhotovitelem je firma STRABAG a.s. O úhradu projektové dokumentace se podělily Malesice a Radčice.