Na této stránce naleznete oficiální komunikaci sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD pod názvem "Plzeň v srdci" 

Odkazy na články:

Plzeň v Srdci

Pavel Kotas
Václav Šímánek
Michal Chalupný

 

 
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - #STOPGIGAFAKTORY
Jménem kandidátky "Plzeň v srdci - ČSSD a nezávislí kandidáti" se razantně ohrazujeme proti plánu na vznik "GIGAFAKTORY" na letišti v Líních. Zcela nepochopitelný je pro nás přístup Plzeňského kraje vyjádřený slovy pana hejtmana Špotáka (PIRÁTI) otištěných v médiích – citujeme: „Nemáme tam v zásadě žádný primární problém,…". Nevhodnost tohoto záměru v dané lokalitě je přitom zcela evidentní a do očí bijící. Vyjmenujme jen ty, podle nás, nejzásadnější negativa:
Ekologický dopad dané výroby, i přes údajně deklarovanou špičkovou technologii, je velmi vysoký. Práce s toxickými, karcinogenními a jinak nebezpečnými materiály spojených s jejich možným únikem při nehodě na straně jedné, dopad dopravy, exhalací a odpadů z výroby na straně druhé. Jedná se
o rozvojovou technologii a sami přece víme, jaká tato nevyzkoušená technologie nese rizika! Technologie jdou sice dopředu mílovými kroky, ale kilometr dlouhou fabriku do bazénu nepotopíte jako vznícené elektroauto.
Dopad na zaměstnanost v regionu je nových 4 500 zaměstnanců. Ale náš region nepotřebuje další pracovní místa pro převážně nízko nebo přímo nekvalifikovanou pracovní sílu! Již dnes se na takovou nekvalifikovanou práci bez přidané hodnoty "dováží" zahraniční dělnici se všemi negativními souvislostmi. Přes zdání, které se vytváří, se bude jednat opět jen a pouze o "montovnu", i když s honosným názvem. A když nebudeme pokrytci - potřebujeme byznys pro další pracovní agentury? Určitě ne! Víme, jaké bezpečnostní i jiné problémy jsou s nimi v Plzni spojené. V krátké době má takto vzniknout řada dalších velkých hal v Plzni nebo okolí. Myslíme si, že už jich je víc než dost!
Likvidace letiště spojená se zánikem letecké záchranné služby je pro nás zcela nepřijatelná. Jakýkoli přesun mimo region bude mít razantní dopad na životy a zdraví obyvatel. Místo, aby byla snaha letiště rozvíjet, tak jako to dělají ostatní a nejenom krajská města, má přijít jeho zánik? Zánik letiště, které by se s menšími opravami a za dodržení hygienických norem pro hlučnost klidně mohlo stát menším civilním letištěm pro veřejnost? A i kdyby se tak nestalo, může se pokračovat v jeho využití pro záchrannou službu a výcvik záchranných složek. Ničit něco, co funguje, nedává velký smysl.
To jsou jen tři základní argumenty z řady dalších. Deklarovaná pozitiva jsou pouze teorie, negativní dopady a rizika je daleko převyšují. Finance vypadají na papíře dobře, ale co dopad na životy Plzeňáků a občanů okolních obcí?  Ten největší argument je ale ten, že občané jsou prakticky postaveni před hotovou věc, bez možnosti se vyjádřit. O nás, ale bez nás!
Abychom jen nekritizovali - na našich volebních akcích budeme aktivně jednat s veřejností, abychom zjistili skutečný, relevantní a většinový názor nejen Plzeňáků na tento z našeho pohledu megalomanský, nepromyšlený a velmi negativní záměr.
Za "Plzeň v srdci"
Pavel Kotas, Václav Šimánek a Michal Chalupný       IMAGE: Logo  ČSSD PLZEŇ – MĚSTO,Houškova 35, 326 00 Plzeň
       TISKOVÁ ZPRÁVA

15. 5. 2022

 

Konference schválila společný projekt plzeňské sociální demokracie
a nezávislých kandidátů – „Plzeň v srdci“

 

Na sobotní městské konferenci ČSSD v Kulturním domě JAS schválili přítomní delegáti vznik společného projektu
plzeňské sociální demokracie a nezávislých kandidátů pod názvem „Plzeň v srdci“.

Společná kandidátka si klade za cíl přivést do komunální politiky spolu s odborníky i další Plzeňáky,
tedy sousedy, kolegy nebo kamarády, kteří se zajímají o věci veřejné.
Lídrem kandidátní listiny do městského zastupitelstva je Ing. Pavel Kotas,
který byl v letech 2014-2018 ekonomickým náměstkem primátora města Plzně,
na druhém místě kandidátky je ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,
třetí místo na kandidátní listině pak patří Bc. Michalovi Chalupnému, starostovi MO Plzeň 4 v letech 2010–2018.
Nezávislý kandidát pan Jindřich Brabec, předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS, pak obsadil pátou pozici.
Zajímaví kandidáti jsou i na dalších pozicích společné kandidátky plzeňských sociálních demokratů a nezávislých kandidátů.
Společný projekt není sponzorován žádným podnikatelským subjektem a nezastupuje žádné lobbistické zájmy.
Na kampaň byly vybrány peníze mezi členy plzeňské sociální demokracie, proto také partneři na projektu nemusí být nikomu zavázáni.
Kandidáti jsou připraveni vést aktivní kampaň diskusí s občany, prosazovat zájmy Plzeňáků,
a kromě dokončení projektů, u jejichž vzniku v minulosti stáli, chtějí současně udržet kvalitu života, jistoty a pocit bezpečí Plzeňáků
a to i v souvislosti s ekonomickou a uprchlickou krizí v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.
Podrobný volební program bude prezentován při kontaktní kampani, při které budou diskusí získávány další podněty od občanů.
Svými postřehy a náměty přispějí samotní nezávislí kandidáti, využity budou i elektronická média.
 
Bc. Michal Chalupný
předseda ČSSD Plzeň-město
#plzenvsrdci

Další informace: Bc. Michal Chalupný, předseda ČSSD Plzeň – město, e-mail: chalupnym@centrum.cz; telefon: +420 724 727 918;
Ing. Pavel Kotas, I. místopředseda ČSSD Plzeň – město, lídr kandidátní listiny ČSSD Plzeň – město a nezávislých kandidátů, e-mail: ing.pavelkotas@gmail.com; telefon: +420 702 214 189