ZASTUPITELÉ MĚSTA PLZNĚ ZA ČSSD

Bayer Rudolf

 

Zrzavecký Martin

 

Bis Jiří Ing.

 

Herinková Eva

 

Brabec Miroslav Mgr.

 

Kotas Pavel, Ing.

 

 

Duchek Pavel, Ing. Osvald Petr Ing.

 

Kuthan Jiří

 

 

Šupík Milan