IMAGE:

 

IMAGE:  


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - #STOPGIGAFAKTORY

Jménem kandidátky "Plzeň v srdci - ČSSD a nezávislí kandidáti" se razantně ohrazujeme proti plánu na vznik "GIGAFAKTORY" na letišti v Líních. Zcela nepochopitelný je pro nás přístup Plzeňského kraje vyjádřený slovy pana hejtmana Špotáka (PIRÁTI) otištěných v médiích – citujeme: „Nemáme tam v zásadě žádný primární problém,…". Nevhodnost tohoto záměru v dané lokalitě je přitom zcela evidentní a do očí bijící. Vyjmenujme jen ty, podle nás, nejzásadnější negativa:
Ekologický dopad dané výroby, i přes údajně deklarovanou špičkovou technologii, je velmi vysoký. Práce s toxickými, karcinogenními a jinak nebezpečnými materiály spojených s jejich možným únikem při nehodě na straně jedné, dopad dopravy, exhalací a odpadů z výroby na straně druhé. Jedná se
o rozvojovou technologii a sami přece víme, jaká tato nevyzkoušená technologie nese rizika! Technologie jdou sice dopředu mílovými kroky, ale kilometr dlouhou fabriku do bazénu nepotopíte jako vznícené elektroauto.
Dopad na zaměstnanost v regionu je nových 4 500 zaměstnanců. Ale náš region nepotřebuje další pracovní místa pro převážně nízko nebo přímo nekvalifikovanou pracovní sílu! Již dnes se na takovou nekvalifikovanou práci bez přidané hodnoty "dováží" zahraniční dělnici se všemi negativními souvislostmi. Přes zdání, které se vytváří, se bude jednat opět jen a pouze o "montovnu", i když s honosným názvem. A když nebudeme pokrytci - potřebujeme byznys pro další pracovní agentury? Určitě ne! Víme, jaké bezpečnostní i jiné problémy jsou s nimi v Plzni spojené. V krátké době má takto vzniknout řada dalších velkých hal v Plzni nebo okolí. Myslíme si, že už jich je víc než dost!
Likvidace letiště spojená se zánikem letecké záchranné služby je pro nás zcela nepřijatelná. Jakýkoli přesun mimo region bude mít razantní dopad na životy a zdraví obyvatel. Místo, aby byla snaha letiště rozvíjet, tak jako to dělají ostatní a nejenom krajská města, má přijít jeho zánik? Zánik letiště, které by se s menšími opravami a za dodržení hygienických norem pro hlučnost klidně mohlo stát menším civilním letištěm pro veřejnost? A i kdyby se tak nestalo, může se pokračovat v jeho využití pro záchrannou službu a výcvik záchranných složek. Ničit něco, co funguje, nedává velký smysl.
To jsou jen tři základní argumenty z řady dalších. Deklarovaná pozitiva jsou pouze teorie, negativní dopady a rizika je daleko převyšují. Finance vypadají na papíře dobře, ale co dopad na životy Plzeňáků a občanů okolních obcí?  Ten největší argument je ale ten, že občané jsou prakticky postaveni před hotovou věc, bez možnosti se vyjádřit. O nás, ale bez nás!
Abychom jen nekritizovali - na našich volebních akcích budeme aktivně jednat s veřejností, abychom zjistili skutečný, relevantní a většinový názor nejen Plzeňáků na tento z našeho pohledu megalomanský, nepromyšlený a velmi negativní záměr.
Za "Plzeň v srdci"
Pavel Kotas, Václav Šimánek a Michal Chalupný


IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE:Zde je několik témat, které nám postupně chodí jako návrhy od občanů a našich nezávislých kandidádů, které postupně doplňují náš program:


IMAGE:   Co nám v Plzni ještě chybí ?

 • začít stavět parkovací domy
 • jedno parkovací místo se k bytu najít musí
 • ekologická řešení s rozumem
 •  už neodkládat rozšiřování sociálních služeb MUSS, Domovinka i ten čtvrtý TOTEM 
 • "Zimák" už si tu střechu konečně zaslouží. je to stavba století v Srdci Plzeňáků!
 • podporujeme plně nový bazén pro SK Radbuza na Borských polích. V druhé etapě přidejme vodní svět! 
 • Aquapark patří ke Spalovně.
 •  více kvalitních sportovišť na školách i školkách
 • Navýšení počtu bytů, které může pronajímat město!

 

IMAGE:   Pocit jistoty a bezpečí nejen v ulicích:

 • Prohloubení nastarované spolupráce mezi MPOL a PČR
 • Nestavme už další montovny!
 • ochrana našich dětí i dříve narozených rodičů 
 • dejme dostatek nástrojů MPOL pro jejich práci
 • rozšířit aplikaci Bezpečné Plzně o zdroje z místního zpravodajství. Maximalizovat informovanost. 
 • dále nabízejme jako benefit členů IZS městské bydlení.

IMAGE:  Čistota ulic a kapacity městských služeb:

 • podporujeme 4 letý dotační program sociálních služeb. Chceme, aby s ním pracoval i Plzeňský kraj.
 • razantní rozšíření služeb podporovaných městem jako: Senior taxi, Tísňová tlačítka pro seniory, Mobilní hospic,...
 • zapojení studentů místních univerzit do dobrovolnické péče o seniory. 
 •  navýšit prostředky na MŠ a ZŠ o 15% je potřeba udržet kvalitu vzdělávání a péče o naše děti!
 • být vyučený není ostuda!
 • podpora nákupu techniky pro složky IZS tak jak to zavedl bývalý primátor Martin Zrzavecký!
 • kultura pro všechny. podpora vystupování místních souborů na oblíbených akcích Festival na ulici, trhy, Farmářské trhy, Historický víkend, ...
 • doplnění kapacit vodovodů, kanalizací a rozšiřování napojení na levné CZT!
 • rozumné využívání moderních technologií

IMAGE:  Dostupné bydlení - bydlet v nájmu není ostuda!

 • opravovat stávající bytový fond
 • větší byty využívat jako komunitní
 • investovat i do postupné opravy špatně opravitelných bytů a maximalizovat tak stávající kapacity 
 • tlak na rozumné vládní dotace
 • půdní vestavby, přístavby a rekonstrukce domů tak, aby se zvedla kapacita bytů
 • na zbytku městských pozemků stavět nové městské bydlení z vlastních, nebo dotačních peněz
 • spolkové bydlení
 • družstevní bydlení
 • možná spolupráce s developery na podnajímání jejich bytů
 • půjčky od města družstvům i jednotlivcům za férových podmínek
 • stavme bez developerů a pomožme s tím Plzeňákům.Další témata:

 1. Chceme kulturní čtvrť v srdci města - z Pekla musí být její další část vedle Nového divadla 

 2. Nechceme exekuce a dětské dluhy z MHD. V krizi by měla být MHD zdarma pro všechny.

 3. Opravovat vozovky se musí, ale ne všechny najednou! Lepší koordinace uzavírek ve městě. 

 4. Viděl jste už někdo na Mži Slona?

 5. #STOPGIGAFAKTORY

 6. Plzeňáci musí žít v Plzni! FN bude opouštět rozsáhlý areál na Borech vedle Vojenské nemocnice. Je to krásné místo pro bydlení Seniorů, ale i mladých lidí. Získejme ho od státu!