Máte-li zájem stát se řádným členem ČSSD, je zapotřebí vyplnit žástost o členství se základními údaji. Tuto žádost můžete odeslat poštou nebo osobně doručit s vlastnoručním podpisem na adresu našeho sídla v Plzni. Vaše žádost bude projednána na nejbližsím zasedání MO ČSSD Plzeň. Od podání žádosti do přijetí za člena může uplynout čekací lhůta max. půl roku.

Po tuto dobu jste již zváni na členské schůže, avšak bez práva hlasování. Toho se můžete zúčastnit teprve až po řádném přijetí. Členství ve straně je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo politickém hnutí nebo kandidaturou na veřejnou funkci za takovéto organizace bez souhlasu příslušného orgánu strany, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na tuto funkci.

Roční členský poplatek činí 600 Kč pro pracující a 300 Kč pro studenty a důchodce. Platí se ihned po přijetí formou členských známek, které obdržíte na našem sekretariátu či na našich členských schůzích. Rádi Vás uvítáme mezi námi.

Formulář prosím vyplňte pečlivě. Děkujeme