Přední kandidáti do Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 1 


     Kandidát na starostu Městského obvodu Plzeň 1

                              Mgr. Miroslav Brabec

                                                                    IMAGE: Mgr. Miroslav Brabec

  Jaroslav Stroukal      Miroslav Kesl      Mgr. Pavlína Brabcová

IMAGE: Jaroslav Stroukal  IMAGE: Miroslav KeslIMAGE: Mgr. Pavlina BrabcovaPřední kandidáti do Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 2

Kandidát na starostu Městského obvodu Plzeň 2 

                     Roman Andrlík

                                IMAGE: Roman Andrlik      

Mgr.Stanislav Posavád    Ing.Eva Špillarová   PaedDr.Petr Nosek                       

IMAGE: Mgr. Stanislav Posavad  IMAGE: Ing. Eva Spillarova IMAGE: PeadDr. Petr Nosek

 


Přední kandidáti do Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3

Kandidát na starostu Městského obvodu Plzeň 3 

                   Radislav Neubauer

                                        IMAGE: Radislav Neubauer                           

  Ing. Karolina Fric    Ing. Pavel Kušička   Ing. Jan Souček , MBA

IMAGE: Ing. Karolina Fric  IMAGE: Ing. Pavel Kusicka IMAGE: Ing. Jan Soucek
Přední kandidáti do Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 4

Kandidát na starostu Městského obvodu Plzeň 4 

                   Bc. Michal Chalupný

                                                        IMAGE: Bc. Michal Chalupny

Mgr. David Zrostlík   JUDr. David Sedláček  Mgr. Eva Zrostlíková

IMAGE: Zrostlik celyIMAGE: JUDr. David Sedlacek IMAGE: Mgr. Eva Zrostlikova

 


Přední kandidáti do Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 8

Kandidát na starostu Městského obvodu Plzeň 8 

                   Zdeňek Šnebergr

                                         IMAGE: Zdenek Snebergr

   Miroslav Štěrba     JUDr. Ivo Javůrek    Ing. Milan Šnajdr

IMAGE: Miroslav Sterba  IMAGE: JUDr. Ivo JavurekIMAGE: Ing. Milan Snajdr