ZASTUPITELÉ MĚSTSKÝCH OBVODŮ ZA ČSSD

MO Lochotín

Pavlína Brabcová, Mgr. – předseda MO – e-mail: brabcova.pavlina@centrum.cz

Milan Topinka, Bc, MBA. – člen výboru

Petr Osvald, Ing. – člen výboru

Aleš Zoubek, Ph.Dr. – člen výboru

Václav Špaček – člen výboru

 

MO Bolevec

Bc. Karel Matějovic, Mgr. in p. ECTS –předseda MO – e-mail: karel.mat22@seznam.cz

Karel Zahut, Bc. – místopředseda MO

Jakub Kubát, Mgr. – jednatel MO

 

MO Košutka

Libor Kojzar – předseda MO – e-mail: libor.kojzar@seznam.cz

Miroslav Kesl – místopředseda MO

Ondřej Urbánek – člen výboru

 

MO Vinice

Josef Vágner – předseda MO – e-mail: josf.vagner@seznam.cz

Tomáš Prokop – člen výboru

Anna Fialová – členka výboru

Miroslav Kaiser – člen výboru

Jaroslav Stroukal – člen výboru

Vlastimil Míka – člen výboru

Zdeněk Mužík – člen výboru

 

SMO Plzeň 1

Miroslav Brabec, Mgr. – předseda SMO – e-mail: brabec@plzen.eu

Jarolav Výborný – místopředseda SMO

Josef Vágner - místopředseda SMO

Miroslav Kesl - místopředseda SMO

Milan Topinka, Bc, MBA. – člen výboru

Petra Továrnická – členka výboru

Eva Petříková – členka výboru

Josef Pechman – člen výboru

Jaroslav Stroukal – člen výboru

Miroslav Lakatoš – člen výboru

Aleš Zoubek, Ph.Dr. – člen výboru

Tomáš Prokop, Ing. – člen výboru

 

MO Slovany

Roman Andrlík – předseda MO – e-mail: key@volny.cz

Jaroslav Novák, JUDr. – člen výboru

Libuše Králová – členka výboru

Pavel Pokora – člen výboru

Vlastimil Lokajíček, Bc. – člen výboru

 

MO Černice

Miroslav Štěrba st. – předseda MO

Otta Blažek – člen výboru

Jaroslav Odvoda – člen výboru

 

MO Bory

Pavel Kotas, Ing. – předseda MO – e-mail: ing.pavelkotas@gmail.com

Zdeňka Sekyrová, Mgr. – členka výboru

Karolina Nováková, Bc. – členka výboru

Petr Marek – člen výboru

Radek Hurych – člen výboru

 

MO Centrum

Jan Honomichl, Bc. – předseda MO – e-mail: J.HONOMICHL@GMAIL.COM

Adam Zvonař – místopředseda MO

Stanislav Tyšer – člen výboru

Martin Januška, Ph.D, Ing. – člen výboru

Jiří Kuthan – člen výboru

Aleš Hess – člen výboru

Pavlína Solařová, Mgr. – členka výboru

Václav Němeček – člen výboru

 

MO Skvrňany

Jan Souček, Ing. – předseda MO – e-mail: soucek.jan@seznam.cz

Jindřich Kloud, Ing. – místopředseda MO

Pavel Kušička, Ing. – člen výboru

 

SMO Plzeň 3

Aleš Hess – předseda SMO – e-mail: aleshess@seznam.cz

Stanislav Tyšer – člen výboru

Radislav Neubauer – člen výboru

René Dobrý – člen výboru

Michael Sinkule – člen výboru

Jan Souček, Ing. – člen výboru

Jindřich Kloud, Ing. – člen výboru

 

MO Doubravka

Bc. Michal Chalupný – předseda MO – e-mail: chalupny@plzen.eu

Eva Zrostlíková, Bc. – místopředsedkyně MO

David Sedláček, JUDr. – člen výboru

Michal Chalupný, Bc. – člen výboru

Věra Posseltová, Ing. – členka výboru

Eva Burešová – členka výboru

Pavel Novák, Ing. – člen výboru

David Zrostlík, Bc. – člen výboru

Michal Petrášek, Mgr. – člen výboru

 

MO Lhota

Josef Polívka – předseda MO – e-mail: polivka@r41.cz

Michal Bogner, Bc. – místopředseda MO