MO Lochotín

Milan Petřík, Bc. – předseda MO – e-mail: petrik.vonm@seznam.cz

Pavlína Brabcová, Mgr. – místopředkyně MO

Igor Ježek, Mgr. – člen výboru

Milan Topinka, Bc. - člen výboru

MO Bolevec

Bc. Karel Matějovic, Mgr. in p. ECTS –předseda MO – e-mail: karel.mat22@seznam.cz

Vít Řeřicha, Bc. – člen výboru

Petr Běhounek – člen výboru

MO Košutka

Miroslav Kesl – předseda MO – e-mail: miroslav.kesl@seznam.cz

Eva Herinková, Bc. – místopředkyně MO

Magdaléna Lakatošová – členka výboru

MO Vinice

Jaroslav Stroukal – předseda MO – e-mail: j.stroukal@centrum.cz

Tomáš Prokop, Ing. – člen výboru

Anna Fialová – členka výboru

Iveta Jánská – členka výboru

Vítězslav Fiala – člen výboru

Andrea Slížková – členka výboru

Vladimír Kubík, Bc. – člen výboru

SMO Plzeň 1

Miroslav Brabec, Mgr. – předseda SMO – e-mail: brabec@plzen.eu

Miroslav Kesl – místopředseda SMO

Milan Petřík, Bc. - místopředseda SMO

Tomáš Prokop, Ing. - místopředseda SMO

Bc. Karel Matějovic, Mgr. in p. ECTS – místopředseda výboru

Daniel Melichar – člen výboru

Eva Petříková – členka výboru

Miroslav Kesl – člen výboru

Jaroslav Stroukal – člen výboru

Rostislav Kuna – člen výboru

Jakub Kubát, Mgr. – člen výboru

Tomáš Prokop, Ing. – člen výboru

MO Slovany

Roman Andrlík – předseda MO – e-mail: key@volny.cz

Jaroslav Novák, JUDr. – člen výboru

Eva Špillarová – členka výboru

Vlastimil Lokajíček, Bc. – člen výboru

Stanislav Posavád, Bc. – člen výboru

MO Černice

Miroslav Štěrba st. – předseda MO - e-mail: sterba@plzen.eu

Otta Blažek – místopředseda MO

MO Bory

Bc.Petr Marek – předseda MO – e-mail: marek.petr@volny.cz

Lukáš Pelech  – člen výboru

Karolina Fric, Ing. – členka výboru

Zdeňka Sekyrová, Mgr. – členka výboru

René Dobrý – člen výboru

MO Centrum

Aleš Hess – předseda MO – e-mail: aleshess@seznam.cz

Martin Januška, Ph.D., Ing. – místopředseda MO

Petra Bednářová, Mgr. – členka výboru

Václav Buzín – člen výboru

Jan Honomichl, Bc. - člen výboru

Kateřina Rundová – členka výboru

Václav Němeček – člen výboru

Michal Fencl - člen výboru

Marián Bojčenko – člen výboru

MO Skvrňany

Jan Souček, Ing. – předseda MO – e-mail: soucek.jan@seznam.cz

Miroslav Zýka – místopředseda MO

Jindřich Kloud, Ing. – člen výboru

SMO Plzeň 3

Jindřich Kloud, Ing. – předseda SMO – e-mail: jindrich.kloud1947@gmail.com

Jiří Bílek – člen výboru

Daniel Pour – člen výboru

Milan Šupík – člen výboru

Miroslav Zýka – člen výboru

Václav Němeček – člen výboru

Jan Honomichl, Bc. – člen výboru

MO Doubravka

Eva Zrostlíková, Mgr. – předsedkyně MO – e-mail: zrostlikova.eva@gmail.com

Michal Petrášek, PhDr., Ph.D. – místopředseda MO

Michal Chalupný, Bc. - člen výboru

David Sedláček, JUDr. – člen výboru

Věra Posseltová, Ing. – členka výboru

Eva Burešová – členka výboru

Václav Pach – člen výboru

Rudolf Bayer – člen výboru

Michal Hrubý, Mgr. – člen výboru


MO Lhota

Michal Bogner, Bc. – předseda MO – e-mail: info@bogystav.eu

Josef Polívka – místopředseda MO

Patrik Polívka - člen výboru