Nájemní bydlení začíná být zase „in“

“Všichni lidé velice citlivě vnímají nelehkou situaci nejenom u nás, ale i v Evropě. Ekonomickou situaci a především drahotu, která se na nás valí ze všech stran, však nelze změnit mávnutím kouzelného proutku. Jednou ze zásadních výdajových položek Plzeňáka je bydlení. Jak se s ní vypořádat a o možných opatřeních města v této problematice jsme se zeptali Pavla Kotase, lídra kandidátky „Plzeň v srdci“ - uskupení plzeňských sociálních demokratů a nezávislých kandidátů.”


OBRAZ:


Jak už jsme v úvodu uvedli, jednou ze základních a také zásadních výdajových položek Plzeňáka jsou náklady na bydlení.
Můžete jako lídr kandidátky „Plzeň v srdci“ a bývalý ekonomický náměstek primátora nastínit, jak byste řešili problematiku bydlení v rámci města? Pro koho by se měli byty primárně stavět?
Ano, to je dobrá otázka. V první řadě je třeba říci, že bydlení je základ – je to začátek a start do života mladých rodin. Mnohdy bývá i novým startem pro seniora. Pomoc s bydlením potřebují i ??senioři, kteří zůstali sami a často v nelehké situaci. V minulosti se společnými silami podařilo zvýšit kapacitu bytů pro seniory, ale na mladé se trochu zapomíná Tedy, startovací byty pro nové začátky – primárně mladým, ale i potřebným seniorům.
Dobře, to je jasné, ale jak tedy může město pomoci lidem, kteří hledají dostupný byt?
Málokdo ví, že město Plzeň má 2650 vlastních bytů. Tyto byty město nabízí zájemcům o bydlení za lepší cenu, než je komerční nájem. Byť se zdá, že číslo není velké, město s tímto počtem pracuje maximálně efektivně. Nejvíce uspokojuje jasně definované skupiny, které neumí najít dostupné bydlení na komerčním trhu.
To číslo opravdu není velké. Proč těchto bytů není víc?
Po revoluci došlo k postupné privatizaci bytového fondu a další byty příliš nestavělo. Výjimkou v této situaci byla výstavba sídliště Sylván pomocí dotací od státu. Situace se začala výrazně lepšit až za poslední dekádu, kdy městské bydlení dostalo opět větší prioritu.
Coby tedy, podle Vás, mělo město dělat, aby získalo nové byty, se kterými by poté mohlo hospodařit?
Tak možností je několik. Od rekonstrukce stávajícího bytového fondu, přes nástavby, dostavby a různé rozšíření až po novou výstavbu.
Město Plzeň investuje ročně miliony korun do zpřístupnění mnoha nových bytů ze stávajícího bytového fondu. Dokladem toho je fakt, že z původních 300 bytů, které možná obývat, je jich v současnosti už pod 50. Ve stávajících domech, je-li to možné, vždy k navýšení o patro, k realizaci půdní zástavby nebo rozšíření či dostavby domu jako takového . Výjimkou nejsou ani případy změn části nebytových prostor na bytové. V případě, že z finančních důvodů město rekonstrukci nezrealizuje, lze pronajmout v původním stavu a nájemce si rekonstrukci bytu provede sám. Náklady na ni si pak „odbydlí“.
V předchozí odpovědi jste uvedl novou výstavbu. Jak je na tom naše město s výstavbou nových bytů?
V minulých letech se po dlouhé době podařilo nastartovat první větší projekt výstavby bytového fondu města. V krásném prostředí na Zátiší za čerpací stanicí vzniklo téměř 180 nových bytů v hodnotě 420 milionů korun z financí města bez využití cizích zdrojů. Výstavba proběhla i díky dohodě z volebního období 2014-2018 na financování projektu a spuštění realizace.
Nicméně, jak asi víte, ani toto množství bytů není stále dostačující. Město, bohužel, prodalo mnoho pozemků vhodných pro výstavbu, ale stále jich několik vlastních. Jsou vytipovány lokality, vhodné pro stavbu dalších bytů. Dle našeho mínění je jich momentálně potřeba zhruba 1 tisíc. Ano, to je číslo, které uvádí množství žadatelů o městské bydlení! A toto číslo v současné složité situaci jen poroste! Je třeba také říci, že nespornou výhodou výstavby bytů samotným městem je, že vzniká úspora nákladů na developera a jeho marži.Nabízí se i úvaha o městské stavební firmě, která by zaměstnávala lidi bez práce...

 

 
To jsou jistě zajímavá fakta, ale řekněte nám, kde na novou výstavbu vezme město peníze?
V první řadě je třeba zmínit, že se dají čerpat různé dotační tituly na výstavbu. Ty jsou ovšem složité a často mají nereálné podmínky. Ale, a to je důležité, kromě městského rozpočtu tu jsou ještě další zajímavé možnosti:

1.  Družstevní bydlení s účastí města Plzně – kdy město může družstvo založit. Je solidním partnerem jak pro občana města Plzně, tak i pro banku. Družstvo si pak může na výstavbu půjčit u banky a družstevníci spolu s nájmem i postupně pomalu splácí byt. Podmínky jsou stále lepší, než se standardní hypotékou. Možnost je i družstevníkova půjčka od města, vždy v minulosti mělo město pro podobné účely fondu na rozvoj bydlení. Nebo může do družstva vstoupit pozemkem s právem stavby.
2. Město poskytne s právem stavby Spolku občanů na takzvané spolkové bydlení. Tento systém funguje ve světě a opět se staví bez mezičlánku. Jen spolek si vše řeší sám.
3. Dohoda s developery na přenechání části bytů z nové výstavby pro nájemní bydlení města. U nových projektů může město vstoupit pozemkem, nebo při jednáních o prodeji pozemků města vyjednávat o společné výstavbě. Je možné si i část bytů pronajmout a dále podnajímat. Developer je bez starostí s nájemníky a město má prostory pro své občany.

Jak vidíte, tak nápady na řešení máme. Nájemné bydlení začíná být zase „in“ a město může s dostupným nájemním bydlením pomoci. Jako bývalý ekonomický náměstek vím, že si mohu dovolit i vlastní výstavbu a rozsáhlejší rekonstrukci bytového fondu. Navíc, díky Kontaktnímu centru pro bydlení a ochotným zaměstnancům města, poradím těžkostmi financování nájmů
.
Na otázky odpovídal Pavel Kotas, lídr kandidátky „Plzeň v srdci“ - uskupení plzeňských sociálních demokratů a nezávislých kandidátů.

                                                                                                                                                                                                                   OBRAZ: