Otevření dětského bazénku na Slovanech

“Byla dokončena 1. etapa komplexní přestavby Slovanského bazénu na moderní bazén 21. století. V loňském roce bylo ještě za primátora Martina Zrzaveckého schváleno, že proběhne přestavba bazénu na Slovanech ve 3. etapách. Dnes byla slavnostně otevřena první, která do prostoru po zastaralé technologii umístila dětský bazének.”

Vše začalo na zastupitelstvech města Plzně, kam pravidelně při schvalování rozpočtu docházel jistý pan Janouch. Podílel se v minulosti na výstavbě Slovanského bazénu a nosil v hlavě plán jeho modernizace a dalšího rozšíření. Při schvalování rozpočtu k němu vždy podával návrh na zahrnutí této investice. Pavel Kotas jako tehdejší ekonomický náměstek se začal o ten nápad zajímat. "Uskutečnily se schůzky s panem Janouchem a panem architektem Němečkem, kde byl celý projekt představen. Bylo potřeba naplánovat výstavbu v jednotlivých etapách, které neomezí provoz bazénu a zároveň umožní financování. Následně se nám podařilo najít i finanční krytí ve výhledu jednotlivých let." Nápad byl následně konzultován v koalici a po zařazení do rozpočtu o něm byl dopisem informován i pan Janouch. Díky vedení města v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým se podařila skvělá věc, která bude těšit Plzeňáky ještě řadu let po dokončení celé investice. Budou následovat dvě další etapy, které do prostoru bývalého dětského bazénku umístí moderní převlékárny a umožní bezbariérový nový vstup od tramvaje rovnou k bazénu. 


Reportáž ze zahájení první etapy:

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/v-plzni-zacina-velka-prestavba-bazenu-slovany.aspx

Martin Zrzavecký obdržel ocenění za spolupráci od ředitele bazénu pana Kotory:

IMAGE:
  IMAGE:

IMAGE:  IMAGE:

FOTO zdroj:
www.plzen.eu
 + L.J.