„Realita kybersvěta“

“Smyslem projektu je zážitkovou a interaktivní formou zvýšit povědomí dospělých o závažnosti společensky škodlivých jednání spojených s kyberprostorem. Rodiče si bohužel často neuvědomují závažnost jednání svých dětí v kyberprostoru, které s sebou nese mnoho nástrah a nebezpečí. ”

Projekt, na jehož přípravě se podílí Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení spolu s neziskovou organizací Point14 a Týmem pro mládež Plzeň – město reaguje na nárůst případů společensky škodlivých jednání v kyberprostoru, kterými jsou nejčastěji ohroženy děti a mladiství.

„Jsme si vědomi toho, co s sebou moderní doba informačních technologií přináší a touto výstavou s návazným divadlem a semináři chceme především rodičům pomoci zorientovat se v neustále složitějším prostředí kybersvěta“, vysvětluje Martin Zrzavecký, radní pro oblast bezpečnosti.

Je důležité, aby si dospělí závažnost této problematiky uvědomili. Porozuměním souvislostem, pocitům a důvodům konkrétního jednání dětí v prostředí sociálních sítí může rodič včas zasáhnout a předcházet tak tragickým událostem (sebevražedné jednání), které jsou s kyberšikanou a dalším společensky škodlivým jednáním spojeny.
Projekt bude zahrnovat celkem tři hlavní aktivity – sociálně preventivní výstavu, divadelní představení a edukativní interaktivní seminář, které na sebe budou vzájemně navazovat. 

„Prostředí kybersvěta má dnes už svou vlastní terminologii, která se neustále vyvíjí. Proto jsme už v rámci propagace projektu připravili kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s některými stěžejními tématy, která souvisí především s kyberšikanou. Krátká videa, která Plzeň sdílí na svém facebooku názorně vysvětlují nebezpečné jevy, se kterými se děti i dospělí mohou v kyberprostoru setkat. Pokud jste videa ještě neměli příležitost shlédnout, určitě to udělejte,“ vyzývá Martin Zrzavecký.

Zahájení výstavy, která bude zahrnovat vedle zajímavých informací z oblasti kyberprostoru také ukázky vývoje výpočetní a komunikační techniky, proběhne vernisáží dne 17. 10. 2019 v prostorách DEPO2015 a následně bude volně přístupná po dobu jednoho měsíce. Navazující projektové aktivity, divadelní představení společně s edukativním seminářem,  které jsou určeny pro rodiče a děti od 15 let budou probíhat každou neděli od 20. 10. do 10. 11. 2019 vždy od 10 – 12 hod a od 15 – 17 hod. Kapacita je 30 míst, z tohoto důvodu doporučujeme rezervaci předem na kontakty: mob. 602 214 951 nebo email gregorova@plzen.eu. Vstup je zdarma.